domki w Zakopanem

apartamenty, pokoje i mieszkania do wynajęcia oraz oferta pensjonatów i hoteli z terenu Podhala.

domki w zakopanem contact site

Aby dodać nowe ogłoszenie [obiektu do wynajęcia] w serwisie domki w zakopanem należy:
1. W polu “Dodaj tytuł” wpisać nazwę obiektu [np. Domek Górski].
2. Poniżej w polu tekstowym należy wprowadzić wyczerpujący opis oferty zachęcający do skorzystania z oferty.
3. Uzupełnić pole ID Obiektu wpisując kolejny numer poprzedzając go przedrostkiem DWZ oraz swoimi inicjałami [np: DWZAB1].
4. Pozostawić puste pole o nazwie “Ocena Obiektu” – jest to pole techniczne.
5. Uzupełnić pole “Adres Obiektu” wpisując dokładny adres obiektu do wynajęcia [np ul. Górska 12, 34-501 Zakopane], lub jeśli go nie posiada miejscowość, w której jest położony.
6. Uzupełnić pole “Lokalizacja Obiektu” wpisując samą nazwę miejscowości [np. Zakopane].
7. Zaznaczyć jedną z opcji w polu “Rodzaj Obiektu” [np. Domek].
8. Po kliknięciu w listę rozwijaną obok pola “Rodzaj Płatności” – wybrać preferowaną opcję płatności [“za osobę dziennie lub za obiekt dziennie”]. Następnie uzupełnić pola “cena za osobę dziennie” oraz “cena za obiekt dziennie”. Ceny należy wpisać bez dodatkowych znaków [np. 50 oraz 500].
9. W polu “Dodatkowe informacje o płatnościach” można dokładniej określić opcje płatności.
10. Obok pola “Rodzaj wyżywienia” należy zaznaczyć wszystkie pasujące opcje. W polu tekstowym “Dodatkowe informacje o wyżywieniu” można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące wyżywienia w obiekcie.
11. W polach “Ilość pomieszczeń”, “Ilość łazienek”, “Ilość kuchni”, oraz “Ilość miejsc parkingowych”, należy wpisać właściwe liczby, jeśli brak należy wpisać ‘0’.
12. W polach “Wyposażenie obiektu”, “Wyposażenie kuchni”, oraz “Wyposażenie łazienki” należy zaznaczyć wszystkie pasujące opcje będące na wyposażeniu obiektu.
13. Należy dodać zdjęcia obiektu do ogłoszenia: Kliknij na blok o nazwie “CHOOSE MEDIA”. Kliknij w zakładkę “Wybierz plik” [górny lewy róg okna], kliknij “Wybierz plik” [środek strony], wybierz przygotowane wcześniej zdjęcia obiektu [nieruchomości] z lokalizacji na twoim komputerze, kliknij przycisk “CHOOSE MEDIA” [prawy dolny róg strony], powtórz czynności 1-5, aby dodać wszystkie zdjęcia. Następnie należy uzupełnić pozycje znajdujące się po PRAWEJ STRONIE poniżej przycisku “Opublikuj” w rubrykach “Logo Obiektu”, “Rodzaj Obiektu”, “Lokalizacja Obiektu” Należy wybrać jedną z opcji poniżej wymienionych pól. UWAGA: Można również wybrać opcje poprzez zaznaczenie zakładki “Popularne bądź wybierając opcję “Wybierz z najczęściej używanych” oraz zaznaczając najbardziej pasującą do charakteru obiektu.. Następnie należy dodać miniaturowe zdjęcie obiektu [nieruchomości], klikając w pole “Wybierz obrazek wyróżniający” i powtarzając kolejno kroki z etapu dodawania mediów [CHOOSE MEDIA].
14. Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk ‘OPUBLIKUJ’ [niebieski przycisk w prawym górnym rogu strony, a następnie “Aktualizuj”. Uwaga! Każdorazowe zmiany w edycji ogłoszenia należy zatwierdzać poprzez kliknięcie w “Aktualizuj. Treść ogłoszenia można zobaczyć poprzez kliknięcie w przycisk “Podejrzyj zmiany” [prawy górny róg] lub po przejściu na stronę główną [Home].
UWAGA! Aby ogłoszenie było kompletne należy DODAĆ KONTO GOSPODARZA przechodząc na stronę główną i klikając w przycisk “DODAJ KONTO” w menu głównym na stronie Home. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: info@w-zakopanem.com.

 1.  Aby dodać KONTO GOSPODARZA w serwisie domki w zakopanem należy:
  1. W polu “Dodaj tytuł” wpisać imię i nazwisko gospodarza [będzie to nazwa gospodarza].
  2. Poniżej w polu tekstowym należy wpisać kilka zdań informujących o właścicielu obiektu, bądź trybu i godzin kontaktu z gospodarzem w celu złożenia rezerwacji lub odpowiedzi na pytania klientów.
  3. W polach: “Imię”, “Nazwisko” należy wpisać poprawne dane.
  4. W polach “NIP”, “Regon” , “Nazwa Firmy” oraz “Adres Firmy” należy wpisać poprawne dane dotyczące działalności gospodarczej w ramach której jest prowadzony wynajem obiektu. W polach “Telefon” i “Email”, należy wpisać poprawne dane kontaktowe. UWAGA! Adres email podany w polu “Email”, będzie wykorzystywany do korespondencji z klientem na stronie ogłoszenia. Następnie należy uzupełnić dane znajdujące się po prawej stronie formularza: Poniżej pola “Obrazek wyróżniający” kliknąć link “Wybierz obrazek wyróżniający” i postępować jak w przypadku dodawania mediów [CHOOSE MEDIA] w instrukcji dodawania obiektu.
  WAŻNE! Należy uzupełnić rubrykę SELECT OBIEKT znajdującą w bloku “Related Obiekt” poprzez wpisanie kilku liter z tytułu ogłoszenia dodawanego w ramach procedury “Dodaj Obiekt” a następnie zaakceptowanie [klikniecie] tytułu wprowadzonego ogłoszenia w celu powiązania Obiektu z Gospodarzem.
  W celu zatwierdzenia dodawania konta Gospodarza należy kliknąć przycisk “Opublikuj” [niebieski przycisk w prawym górnym rogu] a w razie potrzeby przycisku “Aktualizuj”. Treść ogłoszenia oraz dane konta gospodarza będzie można obejrzeć na stronach; Home, Obiekty oraz Gospodarze.
  UWAGA! Aby ogłoszenie było kompletne należy dodać zarówno OBIEKT jak i KONTO GOSPODARZA. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: info@w-zakopanem.com.

Aby wprowadzić zmiany w treści dodanego wcześniej ogłoszenia w serwisie domki w zakopanem należy:

 1. Przejść na stronę konkretnego obiektu, czyli w menu głównym kliknąć zakładkę OBIEKT, a następnie na stronie: https://domki.w-zakopanem.com/gospodarz/ wybrać i kliknąć “SWÓJ”  dodany wcześniej obiekt.
 2. Po przejściu na  indywidualną stronę obiektu np: https://domki.w-zakopanem.com/domki/apartament-luksusowy – w menu głównym [prawy górny róg strony] należy kliknąć zakładkę “EDYTUJ OBIEKT” .
 3. W formularzu edycji obiektu należy wprowadzić odpowiednie zmiany i zatwierdzić przyciskiem “WPROWADŹ DANE OBIEKTU …”
 4. Po zatwierdzeniu zmian należy je zweryfikować na stronie indywidualnej obiektu. 
 5. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: info@w-zakopanem.com

Aby edytować [wprowadzić zmiany w danych] utworzonego wcześniej konta gospodarza w serwisie domki w zakopanem należy:

 1. Przejść na stronę konta gospodarza, czyli w menu głównym kliknąć zakładkę GOSPODARZ, a następnie na stronie: https://domki.w-zakopanem.com/gospodarz/ wybrać i kliknąć SWOJE konto gospodarza.
 2. Po przejściu na indywidualne konto gospodarza np: https://domki.w-zakopanem.com/gospodarz/franciszek-dulski/ – w menu głównym [prawy górny róg strony] należy kliknąć zakładkę “EDYTUJ GOSPODARZA” .
 3. W formularzu edycji gospodarza należy wprowadzić odpowiednie zmiany i zatwierdzić przyciskiem “WPROWADŹ DANE WŁAŚCICIELA …”
 4. Po zatwierdzeniu zmian należy je zweryfikować na stronie indywidualnego konta gospodarza. 
 5. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: info@w-zakopanem.com